Vifter & Miljø

Du er her: Hjem » Produkter » Trykksetting
Trykksetting

Vifter & Miljø AS var først på markedet med standardiserte aggregater for trykksetting av trapperom. Serien leveres i ulike monteringsalternativer fra 15.000 m3/t opp til 35.000 m3/t. Større luftmengder på forespørsel. Automatikkløsningene dekker variasjoner med gjennomluftingsfunksjon, inntaksluker, sommerventilasjon og reverskjøring/røykevakuering. Siste tilskudd er en løsning for avlastning av sluse i kombinasjon med trykksetting.

Type VM-18

Type VM-18

Type VM-21

Type VM-21

Systembeskrivelse

Systembeskrivelse

Kort innføring i prinsippene rundt trykksetting og en generell gjennomgang av komponentene i et trykksettingsanlegg. Utregningseksempel for luftmengde med bakgrunn i anbefalinger fra tekniske veiledninger. Avslutningsvis litt om utluftingsluker og strømtilførsel til trykksettingsanlegg.
Last ned systembeskrivelse
Systemløsninger

Systemløsninger

Skisse med beskrivelse av 4 ulike systemløsninger for tak- eller veggmontering med flytskjema for elektrisk oppkopling.
Last ned flytskjema trykksetting
Avlastning av sluse

Avlastning av sluse

To ulike løsninger for avlastning av sluse på brannetasjen. En frittstående viftedrevet løsning for anlegg med begrenset sjaktareal/spjeldareal. En annen med kun spjeldstyring matet fra trykksettingsaggregat. Begge løsninger omfatter integrasjon med branndetekteringsanlegg levert av annen aktør.
Last ned flytskjema viftedrevet avlastning av sluse
Last ned flytskjema spjeldstyrt avlastning av sluse
Igangkjøring

Igangkjøring

Skjema som stegvis tar deg gjennnom igangkjøring av et trykksettingsanlegg. Tips til feilsøking i tilfelle ting ikke fungerer.
Last ned igangkjøringsrapport
Last ned veiledning for feilsøking
FDV

FDV

Komplett FDV underlag for de mest brukte trykksettingsaggregatene.
Ta kontakt for underlag til øvrige modeller.
Last ned FDV VM-15 mini
Last ned FDV VM-18 takmodell
Last ned FDV VM-18 takmodell