Vifter & Miljø

Du er her: Hjem » Produkter » Garasjeventilasjon
Garasjeventilasjon

Vifter & Miljø AS leverer komplette systemer for impulsventilering av garasjeanlegg. Konseptet er bygd rundt impulsvifter stategisk plassert i parkeringskjelleren. Disse setter luften i bevegelse frem mot avtrekksviftene, som igjen fører den forurensede luften ut av parkeringskjelleren.

Systemet er behovsstyrt, og starter ved detektert CO. Vår løsning omfatter
CO-sensorer og komplett automatikk.

Sammenliknet med kanalbaserte anlegg, har denne løsningen en rekke fordeler:
- Hele tverrsnittet i garasjen ventileres
- Ingen kanalstrekk i konflikt med øvrige tekniske installasjoner
- Lav systemmotstand og installert effekt
- Behovsstyrt, starter ved detektert CO
- Kan enkelt kombineres med branngassventilering
Impulsvifter

Impulsvifter

Leveres i dimensjonene ø315mm, ø355mm og ø400 mm. Innenfor samme diameter er det tilgjengelig ulike byggehøyder avhengig av isolasjonstykkelser i lyddemperene. Profilene betegnes "Standard", "Compact", "Slim-Line", "Oval" og "Low-Profile".
Vi kan også tilby en egen serie med induksjonsvifter med ekstremt lav byggehøyde. Luftinntaket er i underkant, og viftene er utstyrt med sentrifugalhjul.
Last ned produktark impulsvifter
CO-deteksjon

CO-deteksjon

Uavhengig av produsent, vil en detektor for karbonmonoksid "brukes opp" over tid, og den må derfor rekalibreres etter en gitt periode. Enkel service ved skifte av detektorhode er derfor en nøkkelegenskap ved valg av sensor. Med COMAG 3.1 kan detektorhodet byttes med et enkelt håndgrep uten at anlegget stoppes.

Dekningsområdet for en CO-detektor ligger i området 400-500m≤, og i en stor parkeringskjeller kan antallet bli betydelig. Med en enkel og driftssikker løsning, sikrer Comag 3.1 at kostnadene holdes nede. Finnes også for BUS kommunikasjon.
Last ned produktark VM-CO-3.1
Automatikk

Automatikk

Vifter & Miljø AS leverer komplette automatikkløsninger for drift av impulsventilasjon i parkeringskjellere.

Disse omfatter:
- Sonestyring
- Frekvensstyring av avtrekksvifter
- Drift- og feilsignaler til SD anlegg
- Muligheter for BUS styring
- Kombinasjon med brannventilering

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.
CFD-analyse

CFD-analyse

Betegnelsen står for "Computational Fluid Dynamic", og er et dataverktøy for strømningsanalyse. I praksis vil det si at man bygger en 3D modell av parkeringskjelleren, og vurderer strømningsbildet gjennom kjelleren ut i fra gitte parametere. På denne måten kan vi som leverandør optimalisere plasseringen av avtrekksvifter og impulsvifter. Vi oppnår et korrekt strømningsbilde, og unngår over eller underdinmensjonering av systemet. analysen gjøres både for normalventilasjon og branngassventilasjon.

Vifter & Miljø AS leverer på forespørsel CFD analyse til alle typer parkeringskjellere.
Last ned produktark CFD analyse