Vifter & Miljø

Du er her: Hjem » Produkter
Vifter til industri og anlegg

Aksialvifter

Aksialvifter

Stort utvalg i dimensjoner og utførelser. Katalogunderlaget gir allikevel en begrenset oversikt over mulige løsninger. I våre viftevalgsprogrammer kan vi skreddersy produkter med ulike kombinasjoner av navdiameter, antall blader, turtall, motorstørrelser og tilbehør. Ta kontakt med oss for datakjøringer, spesialløsninger og priser.

Kanalvifter

Kanalvifter

Vi kan levere kanalvifter fra dim 100mm og opp til 630mm. Standard-serien leveres for spenningsregulering, mens de større dimensjoner leveres også for frekvensregulering. Kanalvifter kan benyttes som varmeflyttere, samt innblåsningsvifter og avtrekksvifter, f.eks. avtrekk fra bad, wc, kjøkken, garasjer og heissjakt.

Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter

Markedets største utvalg i dimensjoner og utførelser. Katalogunderlaget gir en begrenset oversikt over mulige løsninger. I våre viftevalgsprogrammer kan vi skreddersy produkter med ulike kombinasjoner av hjultyper, dimensjoner, motoreffekter, materialkvaliteter og tilbehør. Ta kontakt med oss for datakjøringer, spesialløsninger og priser.

Takvifter

Takvifter

Stort utvalg i dimensjoner og utførelser. Katalogunderlaget gir en begrenset oversikt over mulige løsninger. I våre viftevalgsprogrammer kan vi skreddersy produkter med ulike kombinasjoner av hjultyper, dimensjoner, motoreffekter, materialkvaliteter og tilbehør.
Ta kontakt med oss for datakjøringer, spesialløsninger og priser.

Garasjeventilasjon

Garasjeventilasjon

Vifter & Miljø AS leverer komplette systemer for impulsventilering av garasjeanlegg. Konseptet er bygd rundt impulsvifter stategisk plassert i parkeringskjelleren. Disse setter luften i bevegelse frem mot avtrekksviftene, som igjen fører den forurensede luften ut av parkeringskjelleren.

Brannventilasjon

Brannventilasjon

Vifter & Miljø AS har brannventilasjon som et av sine spesialområder. Vi leverer systemløsninger i alle størrelser og variasjoner, og produktspekteret er blant bransjens største og beste. Viftene er testet og godkjent som en komplett enhet i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Komplette løsninger med takhatter, spjeld og nødvendig automatikk leveres på forespørsel.

Trykksetting

Trykksetting

Vifter & Miljø AS var først på markedet med standardiserte aggregater for trykksetting av trapperom. Serien leveres i ulike monteringsalternativer fra 15.000 m3/t opp til 35.000 m3/t. Større luftmengder på forespørsel. Automatikkløsningene dekker variasjoner med gjennomluftingsfunksjon, inntaksluker, sommerventilasjon og reverskjøring/røykevakuering. Siste tilskudd er en løsning for avlastning av sluse i kombinasjon med trykksetting.

Tunnelvifter

Tunnelvifter

Vifter & Miljø AS er en stor aktør i tunnelmarkedet i Norge. Vi samarbeider tett med konsulenter, entreprenører og sluttbrukere i forbindelse med engineering og valg av riktig utstyr til prosjektene. Våre leverandører er blant verdens beste, og vi kan vise til store og og viktige leveranser til veiprosjekter, T- og jernbane.